Angelguidance

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid.

Bedrijf kan in geen geval, in de mate dat door de wet is toegestaan, aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid, alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale of volgschade die het resultaat is van het gebruik van of de onmogelijkheid om van de Diensten gebruik te maken, elke verandering aan de Diensten, onbevoegde toegang, alle gestuurde of ontvangen of niet gestuurde of ontvangen berichten, of van elk verzonden bericht waarvoor u de Dienst gebruik gemaakt heeft. U gaat ermee akkoord dat Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden voor bedreigende, kwetsende, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van een der partijen of een welke inbreuk op de rechten van anderen, met inbegrip van de auteursrechten. Wanneer u niet tevreden bent over de Diensten dan is de enige mogelijkheid die u heeft het beëindigen van het gebruik van de Diensten. U vrijwaart Bedrijf en zijn Diensten, partners en werknemers voor elke claim, klacht of schade, met inbegrip van advocatenhonoraria, ingediend door derden zijnde het resultaat of het gevolg van de inhoud die u verstuurt, evenals van uw gedrag op of resulterend uit het gebruik van de Diensten.

 

Disclaimer
Diensten worden geleverd zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. Bedrijf wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van Diensten, overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. Bedrijf verzekert niet dat de Diensten ononderbroken of zonder fouten zal werken, dat storingen verholpen worden, of dat deze site of server die deze dienst verstrekt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Bedrijf verzekert niet dat de materialen of de resultaten van het gebruik van de materialen, door de server verstrekt of afkomstig van derden, correct, precies, op tijd, betrouwbaar en dergelijke zijn.

 

Samenvatting
U moet minstens 18 jaar oud zijn om van onze Diensten gebruik te kunnen maken. Diensten worden voor u aangeboden met inachtneming van de bepalingen van deze Voorwaarden. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en Bedrijf. Door van onze Diensten gebruik te maken hebt u deze Voorwaarden begrepen en geaccepteerd, bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent en gaat u ermee akkoord dat u zich aan deze Voorwaarden houdt.

 

Door het gebruik van deze service gaat de beller akkoord met de algemene voorwaarden.

Terugbetaling van geleverde diensten vergoedingen is uitgesloten.

Voor de telefoongesprekken, sms, email consulten en engelen inwijding wordt betaald.

Het betreffende tarief staat bij de telefoonnummers, sms, email en engelen inwijding vermeld.

Advies wat tijdens telefoongesprek wordt gegeven is van een geheel vrijblijvende aard.

Voor persoonlijke consulten/gesprekken is AngelGuidance niet verantwoordelijk.

AngelGuidance is een dienst en netwerk voor consulenten.

AngelGuidance kan niet aansprakelijk worden gesteld door adviezen die door adviseurs of consulenten gegeven worden.

Alle consulenten werken op zelfstandige en onafhankelijke basis