Angelguidance

Astrologie is mijn passie!

Astrologie, wat is dat en wat heb je er aan?

Veel mensen hebben er weleens van gehoord, maar wat kun je er nu precies mee?

Astrologie is een symbolentaal, symbolen die worden weergegeven in een horoscoop. Een horoscoop is niets anders dan een ‘gestold’ moment in de tijd. Dit moment kan een geboorte zijn van een persoon en dan spreken we van een geboortehoroscoop. Maar het kan ook het moment zijn waarop iemand een vraag stelt, zoals op de lijn vaak gebeurt.

Een geboortehoroscoop laat allerlei dingen zien, dingen zoals welke weg wij het beste kunnen bewandelen om onszelf te worden, hoe wij ons gedragen als we even niet lekker in ons vel zitten, hoe wij zorgen, hoe wij contact maken, etc. Nadat iemand geboren is draaien de planeten natuurlijk gewoon door. Als iemand mij vraagt waarom het nu niet lekker loopt, vergelijk in de geboortehoroscoop met de standen van nu om te kijken of de geboortehoroscoop geraakt wordt door een planeet zoals die nu aan de hemel staat.

Als ik ook een geboortetijd heb, kijk ik ook naar de jaarhoroscoop (de solaar), om te kijken hoe de accenten liggen voor dit jaar. De geboortetijd is altijd op te vragen bij de gemeente waar je bent geboren (afdeling burgerzaken). Meestal wordt het per mail toegestuurd en hoef je er niet zelf heen.

Als iemand mij een vraag stelt zoals, ‘Gaat hij weg bij zijn vrouw?’ of ‘Is dit een goede woning voor mij?’, dan maak ik een horoscoop voor het moment dat ik de vraag hoor. Deze vorm heet uurhoekastrologie, ik noem het altijd de tarot van de astrologie. Bij de eerste vraag kijk ik dan of de man in kwestie op het punt staat dingen te veranderen. Als alles bij hem redelijk ‘vast’ ligt, is het niet waarschijnlijk dat hij zo’n stap gaat zitten. Bij de tweede vraag kijk ik of er geen vervelende planeten in verbinding staan met het huis, want dan wil je natuurlijk niet als je gaat verhuizen.

Ook spreek ik geregeld mensen die geen specifieke vraag hebben, maar die zelf astrologie interessant vinden en er meer over willen weten. Dat vind ik heel leuk! Ik deel mijn kennis graag en ik vind geen enkele vraag raar of ‘dom.’ Astrologie is mijn passie en ik draag het graag uit. Ik vind het ook leuk om astrologie te vertalen naar een toegankelijke taal die voor ieder begrijpelijk is en hoe kun je het gebruiken in het dagelijks leven?

Nette Costeris